Liên hệ ngay Dấu Ấn Việt Nam để nhận giảm giá 20% phí cho thuê mc team building

Chất lượng là chìa khóa thành công

Xã hội phát triển thì nhu cầu về sử dụng dịch vụ cũng tăng lên, nhiều loại hình dịch vụ bán hàng mới ra đời nhằm phục vụ cho con người. Thời đại công nghệ thông tin cũng xuất hiện dịch vụ và kinh doanh online. Sự phát triển mạnh mẽ và quá nhanh chóng […]

10 Tháng Sáu, 2017 Ngọc Le

Đạo đức không phải là mơ hồ

Khi nhắc tới khái niệm “đạo đức kinh doanh”, người ta thường cho rằng đó là một yếu tố rất trừu tượng hoặc không thực tế. Nhưng thực tế lại cho thấy mức độ phát triển bền vững của doanh nghiệp gắn liền với đạo đức kinh doanh, sự tăng trưởng về lợi nhuận gắn […]

9 Tháng Sáu, 2017 Ngọc Le